Vzděláváme se v projektu VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ PRACOVNÍKŮ FOFRNET GROUP
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců. Do projektu je zapojeno celkem 32 zaměstnanců žadatele a 2 partneři. Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie ve výši 85 % způsobilých výdajů.

Logo OPZ barevnéMPSV_logo_blue