• zkontrolovat jestli je v PC připojen a neporušen kabel (možná kontrola přes LEDdiodu)
 • restartovat PC
 • provést kontrolu hardwarového konfliktu síťového adaptéru. (ovládací panely, systém, správce zařízení, síť. adaptéry)
 • reinstalace síťové karty, protokolů a jejich nastavení
 • restartovat přijímací zařízení a všechny zařízení spojená s internetem (router, switch, anténa)
 • pokud není problém vyřešen, kontaktujte HOTLINE – 588 517 300)
 • zkontrolovat nastavení Vašeho e-mailového klienta
 • zkontrolovat nastavení SMTP (server odchozí pošty) – mail.fofrnet.cz
 • zkontrolovat nastavení uživatelského jména a uživatelského hesla
 • vypnout zabezpečení SSL a vypnout přihlašování s ověřením zabezpečeného hesla (nástroje, účty, vlastnosti, servery a upřesnění)
 • pokud není problém vyřešen, kontaktujte HOTLINE – 588 517 300)
problém zpravidla nebývá v naší síti, ale server, který nese www stránky může být odpojen či je právě servisován nebo jeho poskytovatel internetové konektivity má technické problémy
 • máte pravděpodobně spuštěno více aktivních oken v prohlížečích
 • máte zároveň spuštěn emailový klient, který aktuálně stahuje novou poštu
 • internetovou linku využívá jiný počítač na Vaší lokální síti
 • pokud není problém vyřešen, kontaktujte HOTLINE – 588 517 300)
 • je potřeba správně nainstalovaný ovladač sítové karty
 • IP adresa se přidělí dynamicky, není třeba nastavit nic
 • počítač musí korektně pracovat se síťovým adaptérem a operační systém se síťovým protokolem TCP/IP
 • pokud Váš systém vyžaduje k instalaci sítě ovladače, je nutné je mít dostupné a to buď na disku či na CD-ROM a v počítači mít funkční CD-ROM mechaniku. Doporučenou minimální konfigurací tedy bude PC s procesorem Pentium nebo vyšší, s korektně fungujícím systémem Windows 98 nebo vyšším, PCI síťová karta s konektorem RJ 45 (TP kabel)
 • naši technici jej protáhnou pojistkovou skříní nebo průrazem ve zdi, v bytě je volně tažen až k počítači, za příplatek si můžete objednat zalištování či svorkování kabelu v bytě.
 • v případě, že bydlíte v developerském projektu stavěný po roce 2007, je velice pravděpodobné, že naši datovou zásuvku máte již v bytě nainstalovánu
ano, v některých případech při spuštění internetového prohlížeče budete vyzván k zadání uživatelského jména nebo hesla.
Je to unikátní fyzická adresa síťové karty.
 • IP adresy v naší síti jsou dynamicky přidělované, nejsou tedy stálé a může docházet k jejim změnám.
 • Můžete si zvolit jestli chcete mít přidělovánu veřejnou nebo privátní IP adresu.
 • Privátní IP adresa poskytuje větší bezpečí proti elektronickým útokům.
 • Privátní IP adresy v naší síti mají tvar 192.168. nebo 10.0.
 • Veřejná IP adresa poskytuje menší bezpečí proti elektronickému útoku, některé služby sítě Internet však veřejnou IP adresu vyžadují.
 • Doporučujeme všem uživatelům veřejných IP adres zabezpečit svoje PC odpovídajícím způsobem (Firewall, antivirová aplikace)
Na free-mailech nebo při registraci na serverech nabízející různé služby se často vyskytuje tzv. spam – hromadné rozesílání pošty. Zároveň se často pomocí mailů šíří různé viry, které se dokáží v některých emailových klientech sami vyvolat. Řešením je používat Firewall např. http://www.kerio.com/cz/) a antivirový systém např.(http://www.aec.cz/).
 • 1. Rychlost přenosu není garantovaná. Pokud přenosovou rychlost měříte na počítači zapojeném k jinému zařízení ve Vaší domácí síti, nemusíte rychlosti dosáhnout. Většina routerů na trhu bohužel není schopna přenášet data rychlostí vyšší než 50 Mbps. Měření přenosové rychlosti tedy nemá smysl provádět na počítači, který je připojen k routeru (kabelem či bezdrátově přes Wi-fi). Rychlosti 100 Mbps lze dosáhnout pouze v případě, že je celá trasa mezi Vaším počítačem a serverem v Internetu propustná na 100 Mbps. Síť FOFRNET takovou propustnost má, ovšem dále v Internetu ji garantovat z principu nemůžeme.

  2. Pro správné měření rychlosti přenosu dat je třeba vypnout všechna zařízení, která mohou naměřené hodnoty negativně ovlivnit. Je tedy nutno vypnout set-top box pro příjem služby FOFRNET TELEVIZE a všechna ostatní síťová zařízení připojená do Vaší domácí sítě. Na počítači, na kterém je přenosová rychlost měřena, musíte ukončit všechny aplikace, které používají připojení do Internetu, např. poštovního klienta, ICQ nebo Skype. Vypnout je třeba i aplikace zatěžující a zpomalující operační systém počítače, např. antivirovou ochranu nebo aktivní aktualizace operačního systému.

  3. Přenosové rychlosti 100 Mbps je možno dosáhnout pouze na dostatečně výkonném počítači a operačním systému. Je potřeba si uvědomit, že operační systém MS Windows není optimalizován na vysoce výkonnou síťovou komunikaci. Bez problémů lze rychlosti 100 Mbps dosáhnout na běžném počítači s operačním systémem Linux.

  4. Na rychlosti přenosu dat se mohou někdy negativně podepsat závady na bytové či domovní kabeláži.

  5. Princip měření rychlosti připojení: měřicí server umístěný v Internetu poskytuje data Vašemu domácímu počítači, který server informuje o objemu přenesených dat za jednotku času. I při splnění všech výše uvedených podmínek pro objektivní měření přenosové rychlosti 100 Mbps je zpravidla naměřena rychlost nižší, protože běžné měřicí servery v Internetu nejsou připraveny poskytovat data rychlostí 100 Mbps. Rychlost připojení změříte nejlépe pomocí software, který ukazuje průtok síťovou kartou počítače, přičemž požadovaného datového průtoku dosáhnete paralelním spuštěním více aplikací pro přenos dat (např. download z více serverů najednou).

 • i přes všechny tyto úkony nemusíte rychlost naměřit, protože se jedná o rychlost sdílenou negarantovanou
Naše služba je dostupná v místech, která jsou připojena na naši optickou síť nebo pomocí vysokokapacitních spojů. V Olomouci se jedná především o lokalitu Povel, Nové Sady a Mošnerova. V těchto lokalitách je služba dostupná ve většině novostaveb. V ostatních lokalitách nemusí být dostupná služba IPTV televize. konkrétní dostupnost naleznete zde.
Toto bohužel není možné. Klasické set-top-boxy prodávané v obchodech či zabudované v televizi slouží pro příjem digitálního terestriálního vysílání tzv. DVB-T. Naše služba je poskytovaná jiným způsobem a to pomocí internetového protokolu tzv. IPTV, takže je nutné připojit pouze set-top-box IPTV od naší společnosti. Ten obsahuje software napsaný přímo pro daného poskytovatele služeb.
Služby pracující na protokolu IP, tedy přes internet a mají zásadní výhodu v tom, že mohou nejen příjmat data (signál), ale také vysílat data což žádné jiné systémy neumožňují. Díky tomuto IPTV nenabízí pouze klasickou televizi, ale nový multimediální svět. Lze přes ni využívat online videopůjčoven nebo sledovat televizní programy ze záznamu (timeshift) aniž by jste si je sami nahrávali, využívat archiv TV programů a mnohé další. V tomto směru se připravují i další funkce například objednávky, přístupy do banky.
Zkratka HD značí, že příjímač je schopen zobrazovat televizní pořady ve vysokém rozlišení obrazu. Ve spojení s kvalitní televizí HD ready či FULL HD Vám zajistí krásný zážitek při sledování oblíbených pořadů. V každé z naších TV nabídek naleznete TV programy, které vysílají v HD kvalitě.
Služba IPTV má proti analogovému vysílání delší prodlevy při přepínání kanálů cca 3 vteřiny. U HD programů i 4 vteřiny. Také se při přepínání může objevit hvízdání ve zvuku, může dojít k zastavování nebo zčernání obrazu. Toto je vlastnost digitálního vysílání. V těchto případech pomůže přepnout na další program nebo vyrestartovat set-top-box. (odpojit z elektrické sítě na cca 5 vteřin)